Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Ogłoszenia

o konkursie ofert Nr KO14/2017
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
działając na podstawie art. 46 w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej tj. Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm.


OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez:

LEKARZY w:
Oddziale Okulistycznym, Neonatologicznym, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy .

Niniejszy konkurs ofert skierowany jest do osób nie zatrudnionych na umowę o pracę w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie z chwilą podpisania umowy cywilno – prawnej. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie po rozstrzygnięciu konkursu na okres od dnia 01.11.2017r. do 31.12.2017 roku.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Dziale Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych, tel. 023 67 30 242 oraz na stronie internetowej Szpitala - www.szpitalciechanow.com.pl.

Składanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w terminach:
• Składanie ofert - do 24.10.2017 r. do godz. 11.00 Kancelaria Szpitala
• Otwarcie ofert - 24.10.2017 r. godz. 12.00 Sala Seminaryjna Szpitala
• Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 27.10.2017 r. godz. 15.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:
  1. Ogłoszenie.
  2. Specyfikacja.
  3. Oferta.
  4. Umowa Neonatologia.
  5. Umowa Okulistyka.
  6. Umowa Poradnia Chorób płuc.