WARTOŚĆ ZADANIA: 2 424 243 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 299 001,36 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 390 064,07 PLN

OKRES REALIZACJI: 2012 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 1 090 909,60 PLN UDZIELONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 


 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1.138.551,63 PLN w tym UE 810 615,57 PLN 

OKRES REALIZACJI: 2010-2012 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Priorytetu XII - „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.