WARTOŚĆ ZADANIA: 8.779.885,24 PLN w tym UE 7 255 027,79 PLN

OKRES REALIZACJI: 2012-2014 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Priorytetu XII - „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 2 424 243 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 299 001,36 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 390 064,07 PLN

OKRES REALIZACJI: 2012 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 1 090 909,60 PLN UDZIELONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ