WARTOŚĆ ZADANIA:  2.271.812,17 PLN

OKRES REALIZACJI: 2010 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 


WARTOŚĆ ZADANIA: 470.748,84 PLN

OKRES REALIZACJI: 2009 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1.227.860,22 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008-2009 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 8.629.957,34 PLN

OKRES REALIZACJI: 2007-2009 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO