WARTOŚĆ ZADANIA: 17.649.726,81 PLN

OKRES REALIZACJI: 2007-2009 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 619 801,23 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 786.240 PLN

OKRES REALIZACJI: 2007-2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 264.675,31 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH