WARTOŚĆ ZADANIA: 784.705,56 PLN

OKRES REALIZACJI: 2007-2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 264.675,31 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 5.499.999,38 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 399.945,30 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO