Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: kruszenie kamieni falą uderzeniową pozaustrojową (ESWL) w miejscu udzielania świadczeń udzielającego zamówienia tj. w Pododdziale Urologicznym 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy w Poradni Endokrynologicznej

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez:

Lekarzy w:

  • Oddziale Neonatologicznym
  • Oddziale Dziecięcym
  • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej