Zakup wyposażenia dla Działu Żywienia

Zakup aparatury i sprzętu medycznego

Dostawa materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego

Dostawa leków dla OAiIT i innych.