Zadaniem Centralnej Sterylizatorni jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja powierzonych narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i innych materiałów medycznych niezbędnych do realizacji procesów diagnostycznych i leczniczych zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami w tym zakresie(dla wszystkich jednostek i komórek pionu działalnoœci podstawowej)

W 2010r. uruchomiono w innej lokalizacji i wyposażono od nowa Centralną Sterylizatornię z trzema wydzielonymi strefami roboczymi: brudną, czystą i sterylną co gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia do wydania materiału sterylnego. Sterylizację przeprowadzamy za pomocš pary wodnej w nadciśnieniu w temp.134 oC i 121 oC oraz tlenku etylenu - sterylizacja niskotemperaturowa.

Zastosowanie właœciwej technologii w oparciu o normy i procedury, realizowanej przez doœwiadczony i fachowy personel, wysokiej jakoœci profesjonalnych opakowań, nowoczesnych urzšdzeń do dezynfekcji i sterylizacji gwarantuje wysoką jakoœć usług oraz bezpieczeństwo wyrobów.

Centralna Sterylizatornia pracuje w systemie 24 godzinnym z wyjątkiem dyżuru nocnego w soboty, niedzielę i święta.

świadczymy usługi dla podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów.

Materiał do sterylizacji przyjmujemy codziennie, po wstępnej dezynfekcji u użytkownika.

Gwarantujemy profesjonalną i terminową realizację zleceń.

KIEROWNIK
mgr Bożena Michniak
specjalista w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia


Członek Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

KONTAKT

   
Kierownik (23) 67 30 318
   

 

.