Oddziały Szpitalne Poradnie Specjalistyczne ABC Pacjenta Ogłoszenia Zamówienia Publiczne
 
Strona główna
Wydarzenia
Listy gratulacyjne i podziękowania
Polityka Jakości
Inwestycje
Zakłady i Centralna Sterylizatornia
Promocja Zdrowia
Administracja
Galeria
Kontakt

Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przystąpił do programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”.

     Program został zainicjowany w 2009 roku przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej nad którym w 2010 roku patronat objęła Pani Minister Zdrowia, Dr Ewa Kopacz, jako odpowiedź na bardzo niską liczbę przeszczepianych narządów w Polsce. Jego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów poprzez przekazanie fachowej wiedzy w tym zakresie.

     Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów m.in. serce, nerki, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Uszkodzenie narządów może występować od urodzenia, np. w wyniku wad genetycznych, na skutek silnego urazu, wyniszczającej choroby. Wówczas jedyną skuteczną formą terapii jest przeszczep określonego narządu. Przeszczep organów jest warunkowany wieloma czynnikami, najważniejszymi są zgodność grupy krwi dawcy i biorcy, a także stopień zgodności pomiędzy antygenami zgodności tkankowej.
     W transplantologii pobierane narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Zakwalifikowanie potencjalnego dawcy do oddania narządów związane jest z przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych badań, które pozwalają na stwierdzenie śmierci mózgowej, czyli stanu, w którym w mózgu nie występują już funkcje życiowe. śmierć mózgowa jest nieodwracalna. Osoba w takim stanie jest uznana za zmarłą, pomimo że jej ciało może funkcjonować dzięki aparaturze medycznej.
W Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie, reguluje to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 roku. W wyniku czego istnieje możliwość pobrania organów od zmarłej osoby, jeśli nie wyraziła ona sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. W praktyce decyzja ta jest zawsze konsultowana z rodziną.

     W dn. 13-14.10.2011roku w Warszawie odbyła się XX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu. Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

     Dnia 08.02.2012r. w Ciechanowie w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim odbyło się szkolenie dla pielęgniarek oddziałowych.
Tematem szkolenia było:
Transplantacja darem życia

Program zawierał następujące zagadnienia:

  • Dawca narządów-dawcą życia
  • Rola i zadania koordynatora transplantacyjnego
  • Identyfikacja potencjalnego dawcy
  • Orzeczenie śmierci mózgowej
  • Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy
  • Centralny rejestr sprzeciwów
  • Krajowa lista oczekujących
  • Ustawodawstwo transplantacyjne


Koordynator transplantacyjny SSW w Ciechanowie:
mgr Anna Mroczkowska
mgr Grażyna Korpalska