Ankieta zadowolenia Pacjentki Oddziału Położniczego

„ Leczymy wiedzą i sercem”


Zwracam się do Pani z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki będą pomocne w ocenie jakości usług świadczonych przez nasz oddział. Proszę zakreślić lub otoczyć kółkiem tę odpowiedź, która w Pani ocenie najbardziej odpowiada rzeczywistości.Powered by Joomla extension Survey Force Deluxe Software