KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE

Na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku oraz Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011roku

KAŻDY PACJENT MA PRAWO DO :

1. Wysokiej jakości opieki, leczenia i zaleceń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz leczenia w godnych i bezpiecznych warunkach.
2. Troskliwej i pełnej szacunku opieki ze strony wszystkich pracowników Szpitala, niezależnie od stanu fizycznego i psychicznego.
3. Zrozumiałej, rzetelnej informacji o aktualnym stanie zdrowia oraz złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osoby, którym informacje o stanie zdrowia mogą zostać udzielone.
4. Informacji na temat planu diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej oraz możliwych następstwach jego zastosowania lub zaniechania.

Pobyt
Szczegółowe informacje dotyczące topografii i funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez Pielęgniarkę Oddziałową.

ZALECENIA OGÓLNOPORZĄDKOWE:

 • pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i szpitala,
 • w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków pacjent powinien przebywać w sali chorych,
 • należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
 • należy dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,
 • nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu,
 • należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600
 • należy szanować własność szpitala oraz innych pacjentów,
 • nie wolno manipulować aparatura medyczna, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi,
 • nie należy używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.

Pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć SOR, celem planowanego przyjęcia do szpitala powinien posiadać :

 • skierowanie do szpitala,
 • wyniki ostatnich badań diagnostycznych,
 • karty informacyjne poprzednich pobytów w szpitalu,
 • dowodu tożsamości.

Wskazane jest posiadanie piżamy, szlafroka, obuwia domowego, ręcznika oraz przyborów toaletowych i sztućców.

Dziecko, przebywające w szpitalu wymaga szczególnej ochrony przed cierpieniem fizycznym i psychicznym.

Więcej o: Szpital Przyjazny Dziecku