Miniony rok, był bardzo dobrym czasem dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

W 2017 roku ciechanowski szpital, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców Północnego Mazowsza, rozszerzył katalog oferowanych usług medycznych. Zostało również, zrealizowanych szereg inwestycji poprawiających komfort hospitalizacji.

W ramach wchodzącej w życie reformy ochrony zdrowia, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,  został zakwalifikowany do III poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Do tzw. sieci szpitali, weszły wszystkie realizowane przez Szpital zakresy usług medycznych.

Unikatowe procedury medyczne.

W 2017 roku, zaczęliśmy wprowadzać nowe, często unikalne w skali naszego regionu procedury.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej, doposażonym w nowe laparoskopy, zaczęliśmy wykonywać laparoskopowe operacje nowotworów przewodu pokarmowego. W przyszłym roku, rozpoczniemy laparoskopowe leczenie otyłości. Zakupiliśmy też, gamma kamerę, umożliwiającą  nowoczesne leczenie nowotworów piersi. Operacje, które  zaczniemy wykonywać będą zabiegami oszczędzającymi pierś z jednoczesną biopsją węzła wartowniczego i oszczędzeniem węzłów chłonnych pachy. Oddział wzbogacił swoje zaplecze diagnostyczne o aparat USG do badań naczyniowych oraz diagnostyki jamy brzusznej z możliwością wykonywania zabiegów przy łóżku chorego. Od styczna, zaczniemy wprowadzać operacje laparoskopowe przepukliny brzusznej.

W Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, w ciągu minionego roku nastąpiły zmiany w ilości wszczepianych endoprotez. Ilość wszczepień endoprotezy stawu biodrowego wzrosła dwukrotnie, a endoprotezy stawu kolanowego trzykrotnie. Dzięki temu, znacząco skrócił się czas oczekiwania pacjentów  na tego typu procedury medyczne. Aktualnie naszym pacjentom, wszczepiamy nowe, nowoczesne  endoprotezy. Dzięki temu, wykonywane zabiegi operacyjne są mniej inwazyjne i pozwalają pacjentom na szybsze odzyskanie sprawności. Nasz Oddział Ortopedyczny, stał się jednym z niewielu  oddziałów w Polsce wszczepiających protezy stawu skokowego. Zespół terapeutyczny Oddziału, przeprowadził jeden z pierwszych w skali kraju, zabieg wszczepienia bezcementowej protezy stawu skokowego – zbudowanej z materiału przerastającego własną kością pacjenta. W Oddziale wykonywane są  zabiegi chirurgii artroskopowej  stawu łokciowego, barkowego, skokowego, kolanowego i biodrowego oraz operacje kręgosłupa. Nasz zespół lekarzy ortopedów, wykonuje nie tylko usunięcia dysków międzykręgowych ale również skomplikowane stabilizacje kręgosłupa z użyciem implantów.

W minionym roku w Pododdziale Urologicznym, rozpoczęliśmy leczenie kamicy układu moczowego z użyciem zakupionego niedawno nowoczesnego lasera, przy pomocy którego, będą leczone również nowotwory. Wdrażamy też, procedury endoskopwe w leczeniu kamicy dróg moczowych. W grudniu 2017 roku, została wykonana pierwsza w naszym szpitalu laparoskopowa operacja układu moczowego.

Rozwija się również ciechanowska kardiologia. 6 grudnia po raz pierwszy, trzem pacjentom, zostały wszczepione układy stymulujące mięsień sercowy tzw. stymulatory. Mieszkańcy naszego regionu, nie będą już musieli jeździć  na tego typu zabiegi do Instytutu Kardiologii w Warszawie. W przyszłym roku, zostanie uruchomiona pracownia kontroli stymulatorów, dzięki której, coroczne kontrole pracy urządzenia nasi chorzy odbywali będą w Ciechanowie, a nie jak dotychczas w Warszawie.

Oddział Laryngologiczny, poszerza zakres zabiegów chirurgii szczękowej. Z sukcesem terapeutycznym, wykonaliśmy min. zabieg obustronnego wszczepienia stawu skroniowo-żuchwowego. Planowane jest wszczepianie implantów słuchowych.

Ubiegłoroczne sukcesy są zasługą  wykwalifikowanej, ambitnej i chętnej do podejmowania  nowych wyzwań kadry medycznej.

 

Nowy sprzęt.

Współczesna medycyna, w każdym ze swoich aspektów (diagnostycznym, terapeutycznym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym), w znacznym stopniu opiera się na nowoczesnym i bezpiecznym dla pacjenta sprzęcie i urządzeniach medycznych.

W minionym  roku, sporo nowego sprzętu pojawiło się w ciechanowskim szpitalu. Systematycznie zakupujemy niezbędne urządzenia z własnych środków. Korzystamy również, z dotacji instytucji wspierających naszą działalność – szczególnie Samorządu Województwa Mazowieckiego – naszego Organu Założycielskiego, którego dotacja w kwocie 2 794 770 zł pozwoliła w tym roku  na zakup : aparatu rtg ze skopią, mikroskopu okulistycznego, ktg, ssaka elektrycznego, gammakamery, haków mechanicznych, systemu do zamykania naczyń, aparatu usg, kamery z torem wizyjnym, laser do kruszenia kamieni, narzędzi i toru do laparoskopii, wiertarki ortopedycznej oraz videokolonoskopu.

W 2017 roku, również Miasto Ciechanów udzieliło Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Za kwotę 200 000,00zł zakupione zostały :

wideogastroskop i tor wizyjny – zestaw służy do wykonywania badania gastroskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzięki użyciu przez urządzenie specjalnego źródła światła, doskonale oświetla wnętrze przewodu pokarmowego i umożliwia jak najdokładniejszą diagnozę stanu błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. Obraz z kamery umieszczonej na końcu gastroskopu pokazywany jest na ekranie toru wizyjnego. Szpital posiada tego typu zestawy, jednak mają one już kilka lat i wykonano nimi tysiące badań.

         diatermia chirurgiczna – jest urządzeniem niezbędnym do diagnostyki chorób onkologicznych, badań diagnostycznych w endoskopii i wykonywania zabiegów ratujących życie. Diatermię stosuje się do hamowania krwawień górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do tej pory, ciechanowski szpital nie miał tak nowoczesnej diatermii.

zestaw narzędzi do laparoskopii z klipsownicą– zakupiony zestaw będzie służył do wykonywania zabiegów operacyjnych z zakresu bariatrii  (o które szpital rozszerza swoją  ofertę usług medycznych) oraz do leczenia operacyjnego chorób przewodu pokarmowego. Do tej pory, szpital w Ciechanowie nie posiadał zestawy narzędzi umożliwiających wykonywanie zabiegów laparoskopowych u chorych z chorobliwą otyłością.

6 grudnia Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów, w obecności Pani Elżbiety Lanc Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, przekazał szpitalowi zakupiony sprzęt.

 

 

Zrealizowane inwestycje.

W 2017 roku, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zrealizował szereg inwestycji, finansowanych ze środków Samorządu Województwa  Mazowieckiego. Są to :

  • Przebudowa, doposażenie oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii –    8 045 514,42 zł;

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, niskoprądowych, sanitarnych (gazów medycznych, c.o., c.t., wod.-kan.,), wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a także zakup sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia.

Ponadto w ramach zadania był sprawowany nadzór autorski i inwestorski.

Inwestycja kosztowała 8.126.782 zł, z tego 8.045.514 zł pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego. W 2017 r. wydatki całkowite stanowią kwotę 6.744.342 zł, w 2018 r. – 1.382.440 zł (w 2018 r. będą kontynuowane zakupy sprzętu medycznego).

Na roboty budowlane wraz z nadzorami wydatkowano kwotę 3.803.662,24 zł, resztę kwoty stanowią koszty sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia.

Najważniejszy sprzęt medyczny zakupiony w bieżącym roku to, m.in. respiratory, stacje dokujące, pompy infuzyjne, kolumny przyłóżkowe, panel nadłóżkowy, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, aparat usg, ekg, wideolaryngoskop, urządzenia do pomiaru rzutu serca, defibrylator, ssaki elektryczne, zestawy do intubacji i wentylacji.

W dniu 11 grudnia nastąpiło symboliczne otwarcie zmodernizowanego oddziału.

 

 

  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w  Ciechanowie – 4 533 772,94 zł;
  • Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów e-usług – 1 035 640 zł, (kontynuacja zadania w roku 2018)
  • Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych:

      5 537 654,17 zł:

  • Modernizacja Oddziału Laryngologicznego
  • Modernizacja Zakładu Bakteriologii w nowej lokalizacji
  • Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dziecięcej
  • Modernizacja Oddziału Dziecięcego
  • Modernizacja Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego z pracownią leków cytostatycznych  (kontynuacja zadania w roku 2018)
  • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (kontynuacja zadania w roku 2018)