Marek Zalewski - artysta o wiekim sercu - przekazał czek na kwotę 5100,00 zł

dla naszych najmłodszych pacjentów leczonych w Oddziale Dziecięcym.

Pieniądze pochodzą ze sprzedaży portretów ciechanowian - autorstwa artysty.

Wystawa i aukcja prac, odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Darowizna zostanie przeznaczona na zakup lamp bakteriobójczych i pulsoksymetrów.

Serdecznie dziękujemy !