Dostawa gazu śródoperacyjnego i błękitu trypanu- powtórzone.

Dostawa materiałów do witrektomii tylnej- powtórzenie.

Dostawa materiałów do witrektomii tylnej.

Zakup łączników bezigłowych