Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Dnia Położnej wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

życzymy

aby każdy nowy dzień w Państwa pracy zawodowej niósł za sobą odkrywanie jej pozytywnych stron, przynosił wiele satysfakcji z trudnych i odpowiedzialnych zadań, umacniał w przekonaniu o dokonywaniu właściwych wyborów

Dziękując za dotychczasową pracę, życzymy, by za opiekę, troskę, przywracanie nadziei, cierpliwość i wsparcie w chorobie, jakim otaczacie Państwo swoich pacjentów, spotkało Was w życiu wszystko to, co najlepsze.

 

Dyrekcja

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 676 545,02 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE...

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 4 522 959,71 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI...

WARTOŚĆ ZADANIA: 5 119 999,96 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO oraz w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II "WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA", DZIAŁANIE 2.1 "E-USŁUGI", PODDZIAŁANIA 2.1.1 "E-USŁUGI DLA MAZOWSZA" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020".

Więcej o: DOSTOSOWANIE...

WARTOŚĆ ZADANIA: 628 135,88 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Więcej o: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU...