Dostawa linii do podania i rozpuszczania cytostatyków.

Dostawa barwnika do torebki soczewki oka.

Dostawa systemu dokumentacji sterylizatora.

Dostawa cewników do hemodializy.