Ogłoszenie o konkursie ofert  na świadczenia realizowane w Oddziale Wewnętrznym i Położniczo-Ginekologiczny

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: kruszenie kamieni falą uderzeniową pozaustrojową (ESWL) w miejscu udzielania świadczeń udzielającego zamówienia tj. w Pododdziale Urologicznym 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

OGŁASZA
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy w Poradni Endokrynologicznej