Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

                                                                                   dla rozwoju Mazowsza

Całkowita wartość projektu: 6 788 518,76 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 6 561 973,65

Wkład UE: 5 577 677,57

Okres realizacji 2010 - 2012

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 969.735,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2011 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W FORMIE DOTACJI W KWOCIE 238 458,08 PLN I POŻYCZKI W KWOCIE 476 916,16 PLN  ORAZ DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 4.311.743,23 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008, 2009, 2011 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

         

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  2.271.812,17 PLN

OKRES REALIZACJI: 2010 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO