WARTOŚĆ ZADANIA: 957 635,16 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 149 427,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2014 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 965 390,28 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013-2014 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w formie dotacji w kwocie 479 128,14 zł.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 8.779.885,24 PLN w tym UE 7 255 027,79 PLN

OKRES REALIZACJI: 2012-2014 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Priorytetu XII - „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.