WARTOŚĆ ZADANIA: 250 000 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 957 635,16 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 149 427,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2014 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 965 390,28 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013-2014 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w formie dotacji w kwocie 479 128,14 zł.