Doświadczenia z pobytu w szpitalu

 

Badanie ankietowe dotyczące jakości opieki
i leczenia w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

 

 

Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość opieki, leczenia i rozwój naszej jednostki.

 

Dziękujemy!

 

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:

https://www.cmj.org.pl/ankiety/ciechanow

 

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

PROSIMY O WYBÓR ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA:

 


Badanie zadowolenia Pacjenta korzystającego ze świadczeń ambulatoryjnych

Badanie zadowolenia Pacjenta korzystającego ze świadczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Badanie zadowolenia Pacjenta korzystającego z Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacyjnego