WARTOŚĆ ZADANIA: 987 070,49 PLN

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ MINISTERSTWA ZDROWIA

 

 

                                                                             

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  473 427,00 PLN 

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

     

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 381 300,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

             

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 946 425,98 PLN

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO