WARTOŚĆ ZADANIA: 375 876,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2021 r.

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

                                         

                                                                                                          

                                                                                  

 

 


                                              

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 6 838 420,03 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

                                                                                                                  
    

WARTOŚĆ ZADANIA: 568 337,78 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                         

 

   

WARTOŚĆ ZADANIA: 59 940,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO