Promocja zdrowia

Jednym z obszarów działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie jest profilaktyka i promocja zdrowia. Celem działań Promocji Zdrowia jest przede wszystkim wzmacnianie zdrowia, zabezpieczenie przed pojawieniem się problemów zdrowotnych jak również zmniejszenie szans ich rozwoju, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.               

Działania Promocji Zdrowia oparte są na analizie epidemiologicznej oraz społecznej zagrożeń zdrowotnych wynikających ze stylu życia, oraz korelacji potrzeb zdrowotnych z celami Narodowego Programu Zdrowia

KONTAKT

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Promocji Zdrowia

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

W programie uczestniczą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego Ogólnokształcącego Ciechanowie

Program "Szkoła Promocji Zdrowia" jest projektem długofalowym. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Autorzy programu założyli, że jego realizacja pozwoli wśród młodzieży upowszechniać wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtować odpowiedzialność za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz samego siebie i innych ludzi.

Młodzież ze Szkół Promocji Zdrowia realizując program podejmuje konkretne praktyczne działania na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy), kształtuje umiejętności własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej jego stymulacji.

Cele programu:

 • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego
  i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
 • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska,
 • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
 • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
 • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala",
 • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Zajęcia odbywają się w blokach 90 min. raz w tygodniu w Szpitalu w formie wykładów, dyskusji panelowych i warsztatów. Wykłady te wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne i pokaz filmów tematycznych; prowadzi je fachowy personel medyczny Szpitala - lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, magistrowie pedagogiki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, magistrowie analityki medycznej, psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci. W ramach zajęć młodzież także zwiedza oddziały, zakłady szpitalne, pracownie szpitalne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki.

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjno- krajoznawczo- przyrodniczych, których celem jest zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku (piesze wycieczki) oraz do poznawania przyrody w niezmienionym, naturalnym środowisku. Elementem edukacyjnym wycieczek jest zwiedzanie zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski prowadzących rozbudowaną działalność specjalistyczną w danym zakresie np. Hospicjum w Gdańsku czy Pucku, Zakłady przyrodolecznicze - sanatoria, Zakłady leczenia uzależnień, itp.

Młodzież czynnie uczestniczy w Olimpiadach Szkół Promocji Zdrowia organizowanych raz w roku w kolejnych miastach realizacji programu - Płock, Radom, Warszawa, Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów.

Uczniowie włączają się w życie szpitala poprzez uczestnictwo w akcjach z okazji "Dnia Chorego", "Dnia Zdrowia", "Dnia bez papierosa". Podczas organizowanych akcji na terenie szpitala dokonują pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała, prowadzą czynną edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

Szpital Promujący Zdrowie

Od 2004 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie jest Szpitalem Promującym Zdrowie.

Idea promocji zdrowia powstała pod koniec lat 70-tych i pojawiła się po raz pierwszy w Deklaracji Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) przyjętej przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 1977 roku.

 

Zgodnie z "Rekomendacjami wiedeńskimi" z 1997 r.:

 1. szpitale są instytucjami, w których pracuje wiele osób, przebywa na leczeniu znaczna liczba chorych, które są odwiedzane przez wiele osób, przez co istnieje szeroki "dostęp" do dużej części społeczeństwa;
 2. szpitale mogą być miejscem pracy tworzącym zagrożenia zdrowotne. Ryzyko stwarza nie tylko ekspozycja na różne środki toksyczne lub infekcje, ale także ekspozycja na czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres zależny od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia ponoszonej odpowiedzialności;
 3. szpitale są producentami znacznych ilości odpadów. Mogą one brać znaczący udział w zanieczyszczaniu środowiska, ale jednocześnie jako konsument wielu produktów, szpitale mogą promować produkty zdrowe i bezpieczne dla środowiska.

W kontekście strategii Zdrowia dla Wszystkich, Karty Ottawskiej odnoszącej się do promocji zdrowia oraz Karty Lubljańskiej, odnoszącej się do reformowania opieki zdrowotnej, Szpital Promujący Zdrowie powinien:

 1. promować ludzką godność, równość, solidarność i etykę zawodową, uwzględniając różnice potrzeb, wartości i kultury różnych grup społecznych;
 2. być zorientowany całkowicie na jakość (TQM), dobre samopoczucie pacjentów, ich rodzin i personelu, a także na ochronę środowiska;
 3. koncentrować się na zdrowiu, podchodząc do tego zagadnienia w sposób holistyczny, a nie tylko z punktu widzenia świadczeń leczniczych;
 4. ukierunkować swoją działalność na wspieranie osób dostarczających świadczenia zdrowotne w możliwie najlepszy sposób dla pacjentów i ich rodzin, co wpływa na proces zdrowienia;
 5. spożytkowywać zasoby w sposób właściwy z uwzględnieniem kosztu i efektywności;
 6. współdziałać z tak wieloma poziomami opieki zdrowotnej, jak tylko to jest możliwe.

Dla pacjentów

Zdrowie to wielki dar, trzeba go szanować

Choroby cywilizacyjne to plaga naszych czasów. Dbaj o zdrowie i dowiedz się jak zwalczyć choroby wywołane przez cywilizację. Jak się przed nimi ustrzec?

Zacznij żyć zdrowo... to Twoja wielka szansa!

Zacznij zwracać uwagę na holistyczne podejście do zdrowia! A więc nie tylko leki ale odżywianie, środowisko w którym żyjesz i pracujesz, wreszcie higienę psychiczną oraz wysiłek fizyczny a przede wszystkim zdrową żywność jaką codziennie spożywasz.

Lekarze i pielęgniarki starają się każdemu Pacjentowi, z którym się stykają w codziennej praktyce przekazywać WIEDZĘ na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych. To zagadnienie jest celem naszej pracy! Można mieć dużo pieniędzy a mało wiedzy na temat jak być zdrowym i zmierzać ku chorobie, a gdy sytuacja jest odwrotna możemy być zdrowsi!

Tylko od Ciebie zależy czy chcesz żyć zdrowo.

Współczesny człowiek nie ma na nic czasu. Jest to prawda oczywista. Jest jednak coś bezcennego, na co musisz znaleźć czas

To oczywiście Twoje ZDROWIE!

Od zdrowia się wszystko zaczyna i na braku zdrowia się wszystko kończy. Nie zrealizujesz swoich planów osobistych i zawodowych gdy nie będziesz zdrowy. O zdrowie musisz dbać codziennie.

Nie należysz chyba do osób, które myślą, że zachorować może sąsiad, mieszkaniec innego miasta czy innego kraju, wszyscy ale pewno nie Ty!

 Pamiętaj, że choroby cywilizacyjne czyhają na każdego nieświadomego konsekwencji zachowań antyzdrowotnych.

Statystyki dotyczące zachorowalności i umieralności spowodowanej przez choroby cywilizacyjne nie kłamią! W Polsce za wcześnie chorujemy i umieramy z powodu: zawałów mięśnia sercowego, wylewów krwi do mózgu, nowotworów: u mężczyzn rak płuc, u kobiet: rak szyjki macicy! Za dużo palimy papierosów i pijemy alkoholu. Prowadzimy siedzący tryb życia. Nie zwracamy uwagę na sposób odżywiania.

Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, że najważniejszym zadaniem lekarza i pielęgniarki jest przekazywanie Pacjentowi zgłaszającemu się do Gabinetu, wiedzy na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym!

Tylko systematyczne i długofalowe postępowanie prozdrowotne przyniesie sukces w postaci utrzymania się w zdrowiu przez długie lata. Medycyna zrobiła olbrzymi, niewyobrażalny postęp! Ale to nie oznacza, że możemy szkodzić swemu zdrowiu a później liczyć na transplantację serca czy przeszczep innego narządu gdy go zniszczymy sami.

 

Polecane strony:

https://akademia.nfz.gov.pl/

https://pacjent.gov.pl/

 

Plików:

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieżyGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 3.83 MB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 267

Zdrowie seniorówGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 10.28 MB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 377

Zasady Pierwszej PomocyGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 21.22 MB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 523

rozpoznaj udar mózguGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 741.36 KB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 303

Zapobieganie nowotworomGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 3.52 MB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 260

profilaktyka grypy szczepieniaGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 562.18 KB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 279

polipragmazja - wielolekowośćGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 555.36 KB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 285

Co z tym stresemGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 4.5 MB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 461

Bezpieczeństwo w dobie koronawirusaGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2023-05-08
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 3.9 MB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 271