Wykaz numerów telefonicznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

(aktualizacja z 28.12.22)

Centralna Rejestracja-Call Center

23 67 30 580

Gabinet Zabiegowy

23 67 30 229

Punkt Szczepień COVID

23 67 30 580

Lekarz dyżurny Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej po godz. 16-stej

23 672 44 88

 

 

DYREKTOR NACZELNY

23 67 30 483

 

23 672 31 27

 

(fax) 23 672 27 64

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

23 67 30 484

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

23 67 30 282

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

23 67 30 265

Główny Księgowy

23 67 30 323

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

23 67 30 515

 

 

KANCELARIA Z SEKRETARIATEM

 

Kancelaria

23 67 30 280

Sekretariat

23 67 30 214

 

23 67 30 281

 

 

Dyspozytor techniczny

23 67 30 207

Szatnia główna

23 67 30 507

 

23 67 30 599

 

500 131 624

Szatnia główna – obsługa parkingu

23 67 30 507

 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Rejestracja

23 67 30 234

Gabinet Lekarski

23 67 30 452

 

23 67 30 455

Gabinet Pediatryczny

23 67 30 451

 

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI

 

Poradnia Logopedyczna

23 67 30 206

Poradnia USG dla dzieci

23 67 30 204

PORADNIE SPECJALISTYCZNE DLA DOROSŁYCH

 

Poradnia Laktacyjna

23 67 30 427

Poradnia Onkologiczna

23 67 30 236

Poradnia Hematologiczna

23 67 30 494

Poradnia Gastroenterologiczna

23 67 30 220

Poradnia Hepatologiczna

23 67 30 431

Poradnia Chorób Zakaźnych

23 67 30 431

Gabinet lekarski Poradni Hepatologicznej i Chorób Zakaźnych

23 67 30 354

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (rejestracja)

23 67 30 227

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (gabinet lekarski)

23 67 30 226

 

23 67 30 272

Poradnia Psychologiczna (gabinet Psychologa)

23 67 30 228

Poradnia Leczenia Uzależnień

23 67 30 460

Poradnia EKG / Pracownia Kontroli Stymulatorów

23 67 30 224

Pracownia Echo Serca

23 67 30 464

Pracownia Badań Wysiłkowych i Holtera EKG (ambulatorium)

23 67 30 270

Pracownia EEG

23 67 30 232

Pracownia EMG

23 67 30 550

Pracownia Audiometryczna

23 67 30 537

Pracownia Elektronystagmografii

23 67 30 531

Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu

23 67 30 223

Pracownia Testów Alergologicznych

23 67 30 251

Zespół Domowego Leczenia Tlenem

23 67 30 251

Pracownia Badań Czynnościowych

23 67 30 530

 Poradnia Chirurgii Onkologicznej

 23 67 30 440

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

Obszar Rejestracji i Przyjęć

23 67 30 277

 

 

ZAKŁAD POMOCY DORAŹNEJ

23 672 44 88

Sekretariat, Kierownik

23 67 30 575

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (po godz. 18-stej)

23 672 44 88

Lekarz Dyżurny Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (po godz. 18-stej)

23 672 44 88

 

(fax) 23 672 27 64

 

 

STACJA DIALIZ

 

Sekretariat

23 67 30 482

 

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Sekretariat

23 67 30 406

 

 

BLOK OPERACYJNY

 

Sekretariat

23 67 30 441

 

 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

 

Sekretariat

23 67 30 292

 

 

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

 

Sekretariat

23 67 30 408

 

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

 

Sekretariat

23 67 30 408

 

 

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 

Sekretariat

23 67 30 209

 

 

PODODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

Domowa Opieka Paliatywno-Hospicyjna

23 67 30 561

 

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

 

Sekretariat

23 67 30 426

Pracownia Hemodynamiczna

23 67 30 463

 

23 67 30 278

Pracownia EKG / Pracownia Kontroli Stymulatorów

23 67 30 224

Pracownia Echo Serca

23 67 30 464

Pracownia Badań Wysiłkowych i Holtera EKG (ambulatorium)

23 67 30 270

 

 

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

 

Sekretariat

23 67 30 549

Pracownia EEG

23 67 30 232

Pracownia EMG

23 67 30 550

Pracownia Trombektomii

23 67 30 453

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

 

Sekretariat

23 67 30 380

 

 

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

 

Sekretariat

23 67 30 419

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

 

Sekretariat

23 67 30 420

 

 

ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ

 

Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretarka

23 67 30 421

 

 

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

 

Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat (zapisy do operacji)

23 67 30 424

Poradnia Okulistyczna

23 67 30 517

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

 

Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretarka

23 67 30 422

Pracownia Audiometryczna

23 67 30 537

Pracownia Elektronystagmografii

23 67 30 531

Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu

23 67 30 223

 

 

CIECHANOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI, ul. Okrzei 8

 

Rejestracja

23 672 47 20 w. 20

Oddział Rehabilitacji – Sekretariat Ip.

23 673 29 67

 

 

ODDZIAŁ ONKOLOGICZNO-HEMATOLOGICZNY

 

Sekretarka

23 67 30 415

 

 

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

 

Sekretariat / Rejestracja

23 67 30 431

 

 

PODODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

 

Sekretariat

23 67 30 433

 

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

 

 Sekretariat

 23 67 30 305

Izba Przyjęć 23 67 30 344

CENTRUM GASTROENTERELOGICZNE

 

Pracownia Endoskopowa

23 67 30 438

Pracownia Gastroenterelogiczna

23 67 30 220

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Kierownik

23 67 30 287

Rejestracja / Pracownia Hematologiczna

23 67 30 370

Pomieszczenia Administracyjne

23 67 30 436

 

 

PRACOWNIA SEROLOGICZNA Z BANKIEM KRWI

23 67 30 216

 

 

ZAKŁAD BAKTERIOLOGII

 

Kierownik

23 67 30 261

Pracownia Mikrobiologii Klinicznej

23 67 30 262

Pracownia Wirusologii

23 67 30 213

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Kierownik

23 67 30 508

Kierownik Zespołu Techników

23 67 30 528

Gabinet Lekarski

23 67 30 439

Gabinet Opisowy - mały

23 67 30 454

Gabinet Opisowy - duży

23 67 30 492

Gabinet Techników

23 67 30 266

Pracownia Mammografii

23 67 30 527

Pracownia Tomografii Komputerowej - mała

23 67 30 249

Pracownia Tomografii Komputerowej - duża

23 67 30 302

Pracownia USG Gabinet 1

23 67 30 437

Pracownia USG Gabinet 2

23 67 30 574

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (konsole)

23 67 30 458

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (gabinet opisowy)

23 67 30 529

Rejestracja Tomograf i Rezonans Megnetyczny

23 67 30 526

Rejestracja RTG

23 67 30 264

 

 

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

 

Kierownik

23 67 30 329

Sekretariat

Pracownia Mikroskopowa

23 67 30 330
23 67 30 480

Prosektorium

23 67 30 445

 

 

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 

Kierownik

23 67 30 318

Przyjmowanie

23 67 30 376

Ekspedycja

23 67 30 446

 

 

APTEKA SZPITALNA

 

Kierownik

23 67 30 289

Magazyn

23 67 30 291

Ekspedycja Leków

23 67 30 288

Pracownia Cytostatyczna

23 67 30 490

Dietetyk kliniczny

23 67 30 241

 

 

DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ

 

Kierownik

23 67 30 324

Magazyn

23 67 30 279

 

 

CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

 

Gabinet Lekarski

23 67 30 219

Rejestracja

23 67 30 326

 

 

DZIAŁ ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH

 

Kierownik

23 67 30 469

Stanowisko ds. Organizacji

23 67 30 242

Archiwum Zakładowe

23 67 30 257

Stanowiska ds. Rozliczeń Usług Medycznych

23 67 30 273

 

23 67 30 334

Stanowisko Dokumentacji Chorych

23 67 30 470

 

 

DZIAŁ ŻYWIENIA

 

Kierownik

23 67 30 345

Dietetyczki – planowanie

23 67 30 343

Magazyn Spożywczy

23 67 30 554

Kuchnia Ogólna

23 67 30 346

Catering

23 67 30 271

 

 

Audytor Wewnętrzny

23 67 30 275

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Oświaty i Promocji Zdrowia

23 67 30 515

Samodzielne Stanowiska Pielęgniarki Społecznej Szpitala

23 67 30 215

Sekcja Epidemiologii

23 67 30 563

Kapelan Szpitalny

600 410 554

 

 

DZIAŁ EKSPLOATACJI

 

Kierownik

23 67 30 348

Stanowiska Administracyjne

23 67 30 355

 

23 67 30 501

Koordynator ds. Inwestycyjno-Remontowych

23 67 30 201

 

696 429 540

Stolarnia

23 67 30 336

Kotłownia

23 67 30 258

Dyspozytor

23 67 30 207

 

600 065 753

 

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

23 67 30 259

Kierownik

23 67 30 514

Magazyn Medyczny

23 67 30 373

Magazyn Gospodarczy

23 67 30 479

Magazyn Techniczny

23 67 30 479

Transport

23 67 30 221

 

 

SEKCJA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

23 67 30 543

 

23 67 30 274

 

23 67 30 511

 

 

Sekcja Informatyki

23 67 30 539

 

23 67 30 284

 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

Główny Księgowy

23 67 30 323

Sekcja Finansowa

23 67 30 351

Sekcja Materiałowo-Inwentarzowa

23 67 30 475

Sekcja Planowania Kosztów i Analiz Finansowych

23 67 30 303

Kasa

23 67 30 325

 

 

DZIAŁ KADROWO-PŁACOWY

 

Kierownik

23 67 30 218

Sekcja ds. Szkoleń

23 67 30 472

Sekcja ds. Kadr

23 67 30 450

 

23 67 30 212

 

23 67 30 472

Sekcja ds. Płac

23 67 30 240

 

23 67 30 512

 

 

 

 

Samodzielne Stanowiska ds. Obronności

23 67 30 275

Samodzielne Stanowiska ds. BHP

23 67 30 275

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

23 67 30 296

Radcy Prawni

23 67 30 510

Dział Aparatury Medycznej

23 67 30 263

Kierownik

23 67 30 347

Dział Analiz Ekonomicznych i Wyceny Procedur Medycznych

23 67 30 267

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia

23 67 30 208

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

23 67 30 314

 

 

NAJEMCY

 

Zakład Fryzjerski „U Pawła”

784 008 401

Pralnia

23 67 30 448

Medyczna Szkoła Policealna

23 67 30 568

Wyższa Szkoła Zawodowa

23 67 30 301

Apteka Ogólnodostępna

23 682 11 93

Sklep Ortopedyczny MEDILOGISTYKA

23 673 69 74

Doradztwo Higieniczno-Sanitarne

23 673 05 23