WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE- 2018 ROK

TELEFONY ALARMOWE

 

Pogotowie - 999

 

Straż Pożarna - 998

 

Policja - 997

 

Pogotowie Gazowe - 992

 

CENTRALNA REJESTRACJA

23 67 30 580

23 67 30 365

GABINET ZABIEGOWY

23 67 30 229

Lekarz Dyżurny Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej po godz-16

23 672 44 88

DYREKTOR NACZELNY

 

 

 

23 67 30 483

23 672 31 27

fax 23 672-27-64

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

23 67 30 484

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

23 67 30 265

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

23 67 30 282

Główny Księgowy

23 67 30 323

Pełnomocnik Dyrektora Ds. Zarządzania Jakością

23 67 30 515

KANCELARIA Z SEKRETARIATEM

 

Kancelaria

23 67 30 280

Sekretariat

23 67 30 214

23 67 30 281

Dyspozytor techniczny

23 67 30 207

Szatnia Główna

23 67 30 507

23 67 30 599

500 131 624

Szatnia Główna - obsługa parkingu

23 67 30 507

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Rejestracja

23 67 30 234

Gabinet Lekarski

23 67 30 452

Gabinet Pediatryczny

23 67 30 451

Poradnia Medycyny Pracy

23 67 30 234

23 67 30 455

PORADNIE SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI

 

 

Poradnia Kardiologiczna

23 67 30 566

Poradnia Logopedyczna

23 67 30 206

Poradnia Neonatologiczna

23 67 30 565

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

23 67 30 204

Poradnia Preluksacyjna

23 67 30 205

Pracownia USG dla dzieci

23 67 30 204

PORADNIE SPECJALISTYCZNE DLA DOROSŁYCH

 

Poradnia Nefrologiczna

23 67 30 542

Poradnia Laktacyjna

23 67 30 427

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

23 67 30 230

Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna

23 67 30 230

Poradnia Chorób Sutka

23 67 30 427

Poradnia Urologiczna

23 67 30 237

Poradnia Endokrynologiczna

23 67 30 465

Poradnia Kardiologiczna

23 67 30 332

Poradnia Neurologiczna

23 67 30 268

Poradnia Neurochirurgiczna

23 67 30 577

Poradnia Chirurgii Ogólnej

23 67 30 553

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

23 67 30 401

23 67 30 304

Poradnia Okulistyczna gab. 121

23 67 30 468

Poradnia Okulistyczna - Jaskrowa gab. 123

23 67 30 231

Poradnia Okulistyczna - Pole widzenia - gab. 124

23 67 30 533

Poradnia Leczenia Zeza gab. 125

23 67 30 466

Poradnia Otolaryngologiczna

23 67 30 255

Poradnia Audiologiczna

23 67 30 449

Poradnia Onkologiczna

23 67 30 236

Poradnia Hematologiczna

23 67 30 494

Poradnia Reumatologiczna

23 67 30 577

Poradnia Diabetologiczna - rejestracja

23 67 30 518

Poradnia Diabetologiczna - gabinet Lekarski

23 67 30 504

Poradnia Gastroenterologiczna

23 67 30 220

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

23 67 30 457

Poradnia Alergologiczna

23 67 30 251

Poradnia Hepatologiczna

23 67 30 431

Poradnia Chorób Zakaźnych

23 67 30 431

Gabinet lekarski Poradni Hepatologicznej i Chorób Zakaźnych

23 67 30 354

Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna

23 67 30 461

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (rejestracja)

23 67 30 227

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (gabinet lekarski)

23 67 30 226

23 67 30 272

Poradnia Psychologiczna (gabinet Psychologa)

23 67 30 228

Poradnia Leczenia Uzależnień

23 67 30 460

Poradnia Anestezjologiczna

23 67 30 428

Pracownia EKG

23 67 30 224

Pracownia Echo Serca

23 67 30 464

Pracownia Badań Wysiłkowych i Holtera EKG (ambulatorium)

23 67 30 270

Pracownia EEG

23 67 30 232

Pracownia EMG

23 67 30 w.550

Pracownia Audiometryczna

23 67 30 w.537

Pracownia Elekronystagmografii

23 67 30 w.531

Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu

23 67 30 w.223

Pracownia Testów Alergologicznych

23 67 30 w.251

Zespół domowego leczenia tlenem

23 67 30 w.251

Pracownia Badań Czynnościowych

23 67 30 w.530

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

Oddział SOR

23 67 30 579

23 67 30 395

Sekretariat

23 67 30 505

Pierwsza pomoc SOR

23 67 30 444

Pokój Koordynatora

23 67 30 506

Dyżurka Lekarska

23 67 30 403

Pokój Pielęgniarki Oddziałowej

23 67 30 310

Obszar rejestracji i przyjęć

23 67 30 277

23 67 30 485

Sanitariusze

23 67 30 222

Gabinet badań położniczych pokój nr 14

23 67 30 513

Gabinet badań dzieci pokój nr 13

23 67 30 276

Gabinet badań pokój nr 17

23 67 30 337

Gabinet badań pokój nr 23

23 67 30 290

Gabinet badań pokój nr 18

23 67 30 297

ZAKŁAD POMOCY DORAŹNEJ

23 672 44 88

Sekretariat, Kierownik

23 67 30 575

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej po godz-18

23 672 44 88

Lekarz Dyżurny Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej po godz-18

 

23 672 44 88

fax 23 672 27 64

Dyżurka Ratowników zespołu wyjazdowego „P"

23 67 30 524

Dyżurka Ratowników zespołu wyjazdowego ,,S"

24 67 30 568

Dyżurka Lekarska zespołu wyjazdowego ,,S"

25 67 30 432

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY ZE STACJĄ DIALIZ

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 417

Dyżurka Lekarska

23 67 30 253

23 67 30 341

Pielęgniarz Oddziałowy

23 67 30 477

Sekretariat

23 67 30 482

Pokój Socjalny

23 67 30 474

Sala dializ nr 1

23 67 30 405

Sala dializ nr 2

23 67 30 487

Sala dializ nr 3

23 67 30 486

Sala dializ nr 4

23 67 30 459

Sala dializ separowanych

23 67 30 476

Sala dializ otrzewnowych

23 67 30 578

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 248

Pielęgniarz Oddziałowy

23 67 30 404

Sekretariat

23 67 30 406

Dyżurka Lekarska

23 67 30 252

Dyżurka lekarska anestezjologiczna

23 67 30 359

Punkt pielęgniarski

23 67 30 447

Zespół szybkiego reagowania

23 67 30 331

Zespół reanimacyjny

23 67 30 300

BLOK OPERACYJNY

 

Kierownik, Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 434

Dyżurka Lekarska

23 67 30 541

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 357

Sekretariat

23 67 30 441

Sala wybudzeń

23 67 30 400

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 363

Dyżurka Lekarska

23 67 30 362

Sekretariat

23 67 30 292

Gabinet zabiegowy

23 67 30 361

Punkt pielęgniarski

23 67 30 360

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 411

ODZIAŁ POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 367

Gabinet Lekarski

23 67 30 366

Lekarz Dyżurny

23 67 30 246

Dyżurka Położnej Oddziałowej

23 67 30 315

Trakt porodowy

23 67 30 312

23 67 30 364

Dyżurka Położnych Patologia Ciąży

23 67 30 570

Dyżurka położnych -ginekologia

23 67 30 381

Ginekologia -Gabinet zabiegowy

23 67 30 407

Gabinet USG

23 67 30 522

Sekretariat

23 67 30 408

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 247

Dyżurka Lekarska

23 67 30 283

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 316

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 409

Dyżurka Intensywnej Opieki Noworodkowej

23 67 30 369

Sekretariat

23 67 30 408

Kącik noworodkowy

23 67 30 491

Odcinek Izolacyjny

23 67 30 569

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 245

Dyżurka Lekarska

23 67 30 371

23 67 30 488

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 416

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 372

Sekretariat

23 67 30 209

PODODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ

 

 Pielęgniarka koordynująca

 Dyżurka Lekarska

23 67 30 473

 Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 319

Domowa Opieka Paliatywno-Hospicyjna

23 67 30 561

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 238

Dyżurka Lekarska

23 67 30 317

23 67 30 493

lekarz dyżurny "R"

23 67 30 567

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 412

Dyżurka Pielęgniarska- prawa strona

23 67 30 377

Dyżurka Pielęgniarska- lewa strona

23 67 30 413

Sekretariat

23 67 30 426

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

23 67 30 327

23 67 30 320

Pracownia Hemodynamiczna

23 67 30 463

23 67 30 278

Pracownia EKG

23 67 30 224

Pracownia Echo Serca

23 67 30 464

Pracownia Badań Wysiłkowych I Holtera EKG(ambulatorium)

23 67 30 270

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 556

Dyżurka lekarska

23 67 30 552

Pielęgniarka oddziałowa

23 67 30 551

Sala Intensywnego Nadzoru

23 67 30 520

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 548

Sekretariat

23 67 30 549

Pracownia EEG

23 67 30 232

Pracownia EMG

23 67 30 550

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

 

Koordynator

23 67 30 467

Sekretariat

23 67 30 380

Dyżurka Lekarska

23 67 30 399

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 418

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 378

Chirurgia jednego dnia

23 67 30 496

Sala pooperacyjna

23 67 30 577

PODODDZIAŁ UROLOGICZNY

 

Pokój badań

23 67 30 293

pokój lekarski

23 67 30 243

Sekretariat

23 67 30 419

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

 

Koordynator

23 67 30 386

Dyżurka lekarska

23 67 30 385

Pielęgniarska Oddziałówa/Sekretariat

23 67 30 420

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 384

ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 388

Dyżurka Lekarska

23 67 30 396

Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretarka

23 67 30 421

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 397

Sala opatrunkowa septyczna

23 67 30 571

Rejestracja

23 67 30 580

23 67 30 365

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 392

Dyżurka Lekarska

23 67 30 394

Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretarka (zapisy do operacji)

23 67 30 424

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 393

Sala badań jasnych

23 67 30 425

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 391

Dyżurka Lekarska

23 67 30 389

23 67 30 525

Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretarka

23 67 30 422

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 390

Gabinet Zabiegowy (zapisy do operacji)

23 67 30 540

Pracownia Audiometryczna

23 67 30 537

Pracownia Elekronystagmografii

23 67 30 531

Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu

23 67 30 223

CIECHANOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI ul. Okrzei 8

 

Rejestracja

23 672 47 20   w.20

Gabinet lekarski

23 672 47 20   w.21

Gabinet lekarski/Ultradźwięki

23 673 47 20   w.22

Elektroterapia

23 673 47 20   w.24

Sala gimnastyczna/Krioterapia

23 673 47 20   w.25

Terapia zajęciowa

23 673 47 20   w.26

Masaż limfatyczny

23 673 47 20   w.27

Masażysta

23 673 47 20   w.23

Oddział Rehabilitacji - Pokój Koordynatora

23 673 47 20   w.28

Oddział Rehabilitacji - Dyżurka lekarska

23 673 47 20   w.29

Oddział Rehabilitacji - Pielęgniarka oddziałowa

23 673 47 20   w.30

Oddział Rehabilitacji - Punkt pielęgniarski

23 673 47 20   w.31

Oddział Rehabilitacji - Sekretariat I p.

23 673 29 67

ODDZIAŁ ONKOLOGICZNO-HEMATOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 375

Dyżurka Lekarska                                                             

23 67 30 244

 

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 374

Sekretarka

23 67 30 415

Obszar rejestracji i przyjęć

23 67 30 294

Sala Chemioterapii

23 67 30 534

ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 285

Dyżurka Lekarska

23 67 30 254

23 67 30 558

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 286

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 249

Sekretariat

23 67 30 429

Sala Bronchoskopii

23 67 30 430

Pracownia Testów Alergologicznych

23 67 30 251

Zespół domowego leczenia tlenem

23 67 30 251

Pracownia Badań Czynnościowych

23 67 30 530

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 340

Dyżurka Lekarska

23 67 30 342

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 358

Sekretariat

23 67 30 431

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 339

Obszar rejestracji i przyjęć

23 67 30 353

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

 

Pokój Koordynatora

23 67 30 545

Dyżurka Lekarska

23 67 30 546

Pielęgniarka Oddziałowa

23 67 30 547

Dyżurka Pielęgniarska

23 67 30 335

Sekretariat

23 67 30 433

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

 

ul. Długa 9

23 672 59 33

CENTRUM GASTROENTEROLOGICZNE

 

Pracownia Endoskopowa

23 67 30 438

Poradnia Gastroenterologiczna

23 67 30 220

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Kierownik

23 67 30 287

Rejestracja i pracownia Hematologiczna

23 67 30 370

Pomieszczenie administracyjne

23 67 30 436

PRACOWNIA SEROLOGICZNA Z BANKIEM KRWI

23 67 30 216

ZAKŁAD BAKTERIOLOGII

 

Kierownik

23 67 30 261

Pracownia Mikrobiologii klinicznej

23 67 30 262

Pracownia Wirusologii

23 67 30 213

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Kierownik

23 67 30 508

Kierownik zespołu techników

23 67 30 528

Gabinet lekarski

23 67 30 439

Gabinet opisowy

23 67 30 454

Gabinet techników

23 67 30 266

Pracownia Mammografii

23 67 30 527

Pracownia Tomografi komputerowej

23 67 30 302

Pracownia USG

23 67 30 437

Pracownia Badań doplerowskich

23 67 30 574

Pracownia Rezonansu magnetycznego(konsole)

23 67 30 458

Rejestracja Tomograf i rezonans magnetycz.

23 67 30 526

Rejestracja RTG

23 67 30 264

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

 

Kierownik

23 67 30 329

Sekretariat

23 67 30 330

Prosektorium

23 67 30 445

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 

Kierownik

23 67 30 318

Przyjmowanie

23 67 30 376

Ekspedycja

23 67 30 446

APTEKA SZPITALNA

 

Kierownik

23 67 30 289

Magazyn

23 67 30 291

Ekspedycja Leków

23 67 30 288

DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ

 

Kierownik

23 67 30 324

Magazyn

23 67 30 279

CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

 

Kierownik

23 67 30 219

Rejestracja

23 67 30 326

DZIAŁ ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH

 

Kierownik

23 67 30 469

Stanowisko ds. Organizacji

23 67 30 242

Archiwum zakładowe

23 67 30 257

Stanowiska ds. Rozliczeń usług medycznych

23 67 30 273

23 67 30 334

Stanowisko dokumentacji chorych

23 67 30 470

DZIAŁ ŻYWIENIA

 

Kierownik

23 67 30 345

Dietetyczki - planowanie

23 67 30 343

Magazyn spożywczy

23 67 30 554

Kuchnia ogólna

23 67 30 346

Catering

23 67 30 271

Audytor wewnętrzny

23 67 30 275

Samodzielne Stanowiska ds. Organizacji Oświaty i Promocji Zdrowia

23 67 30 515

Samodzielne Stanowiska ds. Pielęgniarki Społecznej Szpitala

23 67 30 215

Samodzielne Stanowisko Pielęgniarki ds. Higieny i Epidemiologii

23 67 30 563

Kapelan Szpitalny

 

23 67 30 308

600 410 554

DZIAŁ EKSPLOATACJI

 

Kierownik

23 67 30 348

Stanowiska administracyjne

23 67 30 355

Koordynator ds. Inwestycyjno-remontowych

23 67 30 201

696 429 540

Koordynator ds. unijnych

23 67 30 501

Stolarnia

23 67 30 336

Tlenownia i chlorownia

23 67 30 311

Kotłownia

23 67 30 258

Dyspozytor

23 67 30 207

600 065 753

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

 

Kierownik

23 67 30 259

Magazyn medyczny

23 67 30 373

Magazyn gospodarczy

23 67 30 479

Magazyn techniczny

23 67 30 479

Transport

23 67 30 221

SEKCJA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

23 67 30 543

23 67 30 274

23 67 30 511

Sekcja Informatyki

 

23 67 30 539

23 67 30 284

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

Główny Księgowy

23 67 30 323

Sekcja Finansowa

23 67 30 351

Sekcja Materiałowo-Inwentarzowa

23 67 30 475

Sekcja Planowania Kosztów i Analiz Finansowych.

23 67 30 303

Kasa

23 67 30 325

DZIAŁ KADROWO - PŁACOWY

 

Kierownik

23 67 30 212

Sekcja ds. Szkoleń

23 67 30 472

Sekcja ds. Kadr

23 67 30 471

23 67 30 212

23 67 30 472

Sekcja ds. Płac

23 67 30 240

23 67 30 512

Samodzielne Stanowiska ds. Obronności

23 67 30 212

Samodzielne Stanowiska ds. BHP

23 67 30 212

Samodzielne Stanowiska ds. p.poż

23 67 30 296

Radcy Prawni

23 67 30 510

Dział Aparatury Medycznej

23 67 30 263

Kierownik

23 67 30 347

Dział Analiz Ekonomicznych i Wyceny Procedur Medycznych

23 67 30 509

Kierownik

23 67 30 267

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia

23 67 30 208

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

23 67 30 314

NAJEMCY

 

Zakład Fryzjerski "U Pawła"

23 67 30 573

Pralnia

23 67 30 448

Medyczna Szkoła Policealna

23 67 30 568

Wyższa Szkoła Zawodowa

23 67 30 301

Apteka Ogólnodostępna

23 682 11 93

Sklep Ortopedyczny MEDILOGISTYKA

23 673 69 74