Pobyt
Szczegółowe informacje dotyczące topografii i funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez Pielęgniarkę Oddziałową.

ZALECENIA OGÓLNOPORZĄDKOWE:

 • pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i szpitala,
 • w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków pacjent powinien przebywać w sali chorych,
 • należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
 • należy dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,
 • nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu,
 • należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600
 • należy szanować własność szpitala oraz innych pacjentów,
 • nie wolno manipulować aparatura medyczna, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi,
 • nie należy używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.

Godziny posiłków
Posiłki wydawane są i spożywane w salach chorych lub pomieszczeniach do tego wyznaczonych.
Godziny posiłków:

śniadania: 

7.45- 9.30

obiad: 

11.45-13.30

kolacja: 

17.00-18.30

System diet

I. Dieta podstawowa

II. Dieta łatwostrawna

III. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu

IV. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

V. Dieta papkowata

VI. Dieta płynna

VII. Dieta płynna wzmocniona

VIII. Dieta ubogoenergetyczna

IX. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych

X. Dieta bogatobiałkowa

XI. Dieta bogatoresztkowa

XII. Dieta niskobiałkowa

XIII. Diety eliminujące składniki nietolerowane przez organizm

Ciężko chorzy karmieni są przez personel.

 

Plików:

Regulamin odwiedzin pacjentów w SSzW w CiechanowieGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2022-06-06
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 145.21 KB
Dodany przez Krzysztof Różycki
Zmieniony przez
Pobrany 1 441

Zasady opieki nad pacjentem sprawowanej przez osoby bliskieGORĄCY

Informacje o pliku
Dodany 2022-06-06
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 135.14 KB
Dodany przez Krzysztof Różycki
Zmieniony przez
Pobrany 786

 

 

Wypis
Wypis ze szpitala następuje :

 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną pobytu w oddziale