Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – największa placówka medyczna Północnego Mazowsza -  jest spadkobiercą 100-letniej tradycji szpitalnictwa ciechanowskiego. Ponad 100 lat temu w 1915r. powstał pierwszy, profesjonalny jak na tamte czasy, szpital w mieście Ciechanowie. Do dziś, we wspomnieniach mieszkańców żyją  lekarze, felczerzy, pielęgniarki i położne z tamtych lat.

Czerpiemy z tej dobrej tradycji do dziś. Staramy się tak, jak nasi poprzednicy troszczyć się o  zdrowie i życie naszych chorych, w nadziei że za kolejne 100 lat, ktoś i  nas będzie dobrze wspominał.

Chcemy łączyć te dobre tradycje z nowoczesnością i profesjonalizmem.  

Naszym głównym celem  jest udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, służących utrzymaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Pacjentom oferujemy nowoczesną  diagnostykę i terapię. Wykonujemy wysokospecjalistyczne usługi medyczne w 20 oddziałach szpitalnych i 40 poradniach specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dysponujemy siecią nowoczesnych zakładów diagnostycznych. Nasze laboratoria posiadają certyfikaty jakości świadczonych usług.

Profesjonalnie świadczone usługi medyczne, wykwalifikowany personel i nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny są naszymi atutami.

W ramach wchodzącej w życie reformy ochrony zdrowia, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie został zakwalifikowany do III poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Do tzw. sieci szpitali weszły wszystkie realizowane przez Szpital zakresy.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych dla około 600 tys. ubezpieczonych z rejonu Północnego Mazowsza w zakresie : pediatrii, chirurgii ogólnej, dziecięcej i urazowej, neurologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, kardiologii, neonatologii, laryngologii, okulistyki, endokrynologii, diabetologii, hematologii, onkologii, intensywnej terapii i anestezjologii, urologii, dializoterapii, dermatologii, pulmonologii, chorób zakaźnych, psychiatrii oraz opieki terminalnej. Pacjentom wymagającym natychmiastowej pomocy doraźnej opiekę zapewnia Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Nad całodobowym bezpieczeństwem mieszkańców regionu, czuwają zespoły medyczne w trzech karetkach systemowych (jedna specjalistyczna i dwie podstawowe). Nasze karetki ratownictwa medycznego, wyposażone są w system telekardiometrii, pozwalający na przesyłanie zapisu badania EKG, bezpośrednio do ośrodka kardiologicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pacjent wymagający szybkiej interwencji, bezpośrednio z karetki trafia do naszej Pracowni Hemodynamicznej, gdzie ma wykonywany specjalistyczny zabieg kardiologiczny np.  koronarografię.

Świadczymy również usługi transportu sanitarnego. Na terenie szpitala znajduje się lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

Nasze oddziały posiadają akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy. Współpracujemy w kształceniu praktycznym z Instytutem Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Od 18 kwietnia 2005 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie posiada CERTYFIKAT ISO 9001:2000. Uzyskanie CERTYFIKATU ISO 9001:2000  mobilizuje nas do zapewnienia wysokiego poziomu medycznego, etycznego i organizacyjnego świadczonych usług.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, jest laureatem wielu prestiżowych nagród min. wyróżnienia w konkursie Perły Medycyny, Mazowieckiej Nagrody Jakości, wyróżnienia w konkursie Mazowiecka Firma Roku,  zajmujemy wysoką pozycję w wielu rankingach min. Rodzić po ludzku, Szpital przyjazny dziecku, rankingach gazet Wprost i Rzeczpospolita.  Placówka posiada tytuł Szpitala Promującego Zdrowie i Szpitala Przyjaznego Kombatantom.

Dążeniem szpitala, jest oferowanie kompleksowej opieki medycznej z gwarancją najwyższej jakości usług – od świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez nowoczesną i szeroko rozbudowaną bazę diagnostyczną, lecznictwo szpitalne, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną oraz rehabilitację i promocję zdrowia przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pobytu dla pacjenta i personelu.

Zgodnie z misją ciechanowskiego szpitala, naszych pacjentów „Leczymy wiedzą  i sercem”.