Szpital Promujący Zdrowie

Od 2004 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
jest Szpitalem Promującym Zdrowie

Idea promocji zdrowia powstała pod koniec lat 70-tych i pojawiła się po raz pierwszy w Deklaracji Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) przyjętej przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 1977 roku.

Zgodnie z "Rekomendacjami wiedeńskimi" z 1997 r.:

 1. szpitale są instytucjami, w których pracuje wiele osób, przebywa na leczeniu znaczna liczba chorych, które są odwiedzane przez wiele osób, przez co istnieje szeroki "dostęp" do dużej części społeczeństwa;
 2. szpitale mogą być miejscem pracy tworzącym zagrożenia zdrowotne. Ryzyko stwarza nie tylko ekspozycja na różne środki toksyczne lub infekcje, ale także ekspozycja na czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres zależny od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia ponoszonej odpowiedzialności;
 3. szpitale są producentami znacznych ilości odpadów. Mogą one brać znaczący udział w zanieczyszczaniu środowiska, ale jednocześnie jako konsument wielu produktów, szpitale mogą promować produkty zdrowe i bezpieczne dla środowiska.

W kontekście strategii Zdrowia dla Wszystkich, Karty Ottawskiej odnoszącej się do promocji zdrowia oraz Karty Lubljańskiej, odnoszącej się do reformowania opieki zdrowotnej, Szpital Promujący Zdrowie powinien:

 1. promować ludzką godność, równość, solidarność i etykę zawodową, uwzględniając różnice potrzeb, wartości i kultury różnych grup społecznych;
 2. być zorientowany całkowicie na jakość (TQM), dobre samopoczucie pacjentów, ich rodzin i personelu, a także na ochronę środowiska;
 3. koncentrować się na zdrowiu, podchodząc do tego zagadnienia w sposób holistyczny, a nie tylko z punktu widzenia świadczeń leczniczych;
 4. ukierunkować swoją działalność na wspieranie osób dostarczających świadczenia zdrowotne w możliwie najlepszy sposób dla pacjentów i ich rodzin, co wpływa na proces zdrowienia;
 5. spożytkowywać zasoby w sposób właściwy z uwzględnieniem kosztu i efektywności;
 6. współdziałać z tak wieloma poziomami opieki zdrowotnej, jak tylko to jest możliwe.

Strategie wdrażania projektu Szpitali Promujących Zdrowie:

 1. uczestnictwo i zaangażowanie
 2. porozumiewanie się, informacja i edukacja,
 3. wykorzystywanie doświadczeń.

Szpitale, które chcą być członkami Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie powinny:

 1. uznać podstawowe zasady i strategie Rekomendacji Wiedeńskich,
 2. należeć do ich sieci krajowych,
 3. stosować się do zasad i przepisów ustanowionych na międzynarodowym poziomie przez członków Sieci Międzynarodowej, Światową Organizację Zdrowia oraz Instytucję Koordynującą.

 

Informacje ze strony internetowej Akademii Medycznej www.am.edu.pl