PRACOWNIE:
 — Pracownia Histopatologiczna
 — Pracownia Cytologii Ginekologicznej
 — Pracownia Autopsyjna
 — Pracownia Immunohistochemiczna
 — Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej
 — Prosektorium

KIEROWNIK
lek.Anna Onyszczuk-Jurczak

KONTAKT

   
Kierownik (23) 67 30 329
   
Sekretariat (23) 67 30

 

.