ZAKŁAD PATOMORFOLOGII  

 

Powstańców Wielkopolskich, 06-400 Ciechanów wolnostojący budynek parterowy po lewej stronie od głównego budynku szpitala                                       
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KIEROWNIK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Anna Onyszczuk - Jurczak - lekarz specjalista patomorfolog II stopnia.                              

KONTAKT

Kierownik (23) 673 03 29

Sekretariat (23) 673 03 30

Pracownia Mikroskopowa (23) 673 04 80

Prosektorium         (23) 673 04 45

Godziny funkcjonowania Zakładu Patomorfologii: 8:00 – 15:00,

od poniedziałku do piątku 

 

 

 • INFORMACJE DLA PACJENTA ORAZ INNEGO PODMIOTU KOMERCYJNEGO.

 

 • Przyjmowanie materiału do badań

Materiał do badań histologicznych/cytologicznych płatnych przez pacjenta, musi być standardowo pobrany, zabezpieczony i dostarczony, według Procedur określonych prze Kierownika Zakładu Patomorfologii.

 1. Utrwalenie materiału histopatologicznego.

Utrwalony materiał histopatologiczny do badania należy dostarczyć:

 • Standardowo w 10% roztworze zbuforowanej formaliny o pH 7,2-7,4 w temperaturze pokojowej (20-25oC), ewentualnie niewiele niższej.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać czasu utrwalania materiału tkankowego.
 • Czas utrwalania dla małych wycinków wynosi od 6 do 48 godzin,
 • Czas utrwalania dla dużego materiału pooperacyjnego od 24 do 72 godzin.
 • Zbyt krótki lub zbyt długi czas utrwalania istotnie pogarsza jakość materiału oraz jego przydatność do badań immunohistochemicznych lub genetycznych, może też prowadzić do jego zniszczenia.

Nieutrwalony do badania śródoperacyjnego.

 • Nieutrwalony (umieszczony w soli fizjologicznej lub nie, co należy zaznaczyć na skierowaniu) i zabezpieczony przed wysychaniem; dotyczy wyłącznie materiałów o średnicy do 1 cm lub materiałów do badań specjalnych (sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z Zakładem Patomorfologii).
 • Czas transportu nie powinien przekroczyć 30 minut.

 

 1. Objętość materiału histopatologicznego.
 • Objętość naczynia oraz utrwalacza należy dostosować do rozmiarów materiału, aby uniknąć jego deformacji.
 • Objętość płynu utrwalającego powinna być 10-krotnie większa od objętości utrwalanego materiału.
 • Materiał w utrwalaczu należy w najkrótszym możliwym czasie dostarczyć do Zakładu Patomorfologii, najlepiej w dniu pobrania lub następnym.
 • Na skierowaniu musi być oznaczona dokładna data (dzień, godzina i minuty) pobrania materiału oraz dokładna data (dzień, godzina i minuty) umieszczenia w utrwalaczu.

 

III Transport materiału histopatologicznego.

Pojemniki, w których pobrany materiał jest przesyłany do badania histologicznego, powinny spełniać następujące wymagania:

 • Pojemniki specjalnego przeznaczenia, jednorazowe, przystosowane do transportu materiałów biologicznych, odporne na działanie środków utrwalających.
 • Pojemniki z szerokim otworem umożliwiającym bezpieczne włożenie i wyjęcie materiału oraz szczelne zamknięcie chroniące materiał i znajdujący się w nim utrwalacz przed wydostaniem się na zewnątrz.
 • Wielkość pojemnika przeznaczonego do utrwalenia i transportu materiału musi być dobrana odpowiednio do wielkości materiału, aby zabezpieczyć go przed zgnieceniem, zniekształceniem, zutylizowaniem.
 • Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału.
 • Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia.

 

 • Badania cytologiczne moczu na obecność komórek nowotworowych.

Informacja dla pacjenta - Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej próbki moczu na badanie komórek nowotworowych.

 

Przed dostarczeniem materiału do badania komercyjnego pacjent jest zobowiązany zapłacić za badanie w Kasie Szpitala. Cennik znajduje się w Zakładce Dla Pacjenta. Podczas dostarczenia materiału do badania w Zakładzie Patomorfologii, pacjent musi podać numer paragonu wpłaty.

 • Przyjmowanie materiału do badań konsultacyjnych/konsultacji:

Do materiału nadesłanego do konsultacji (preparaty histopatologiczne i/lub kostki parafinowe) konieczne jest dołączenie skierowania wypełnionego przez lekarza z określeniem celu konsultacji, podaniem istotnych danych klinicznych oraz pierwotnego wyniku badania histopatologicznego dotyczącego danego materiału.

 • Koszt konsultacji wg. cennika znajdującego się w Zakładce Dla Pacjenta.
 • Wypożyczanie materiału (preparaty i kostki parafinowe):

W celu wypożyczenia materiału do dalszych badań pacjent powinien dostarczyć wniosek o wypożyczenie materiału, w którym jest zawarta prośba o wypożyczenie danego materiału z Oddziału/Poradni, która kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki.

W przypadku, kiedy pacjent chce wypożyczyć materiał na własne życzenie,  samodzielnie wypełnia wniosek o wypożyczenie materiału.

Wniosek można dostarczyć w następujący sposób:

1.) dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach pracy do Sekretariatu Zakładu Patomorfologii,

lub

2.) przysłać mailem: e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

Preparaty do wypożyczenia przygotowane są w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wniosku.

W sprawie ustalenia terminu wypożyczenia preparatów i bloczków parafinowych prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Zakładu Patomorfologii  (tel. (23) 673 03 30).

Wnioskodawca z wypełnionym formularzem Wniosek o wypożyczenie materiału  lub osoba upoważniona z z wypełnionym formularzem  Upoważnienie do wypożyczenia materiału odbiera przygotowane, odpowiednio zabezpieczone materiały w Sekretariacie Zakładu Patomorfologii.

W przypadku wniosku o wypożyczenie materiału nadesłanego mailem należy dostarczyć również oryginał wniosku o wypożyczenie materiału.

 • Zwrot materiału

Wypożyczony materiał (preparaty i kostki parafinowe) można zwrócić osobiście do Sekretariatu Zakładu Patomorfologii lub pocztą na adres Zakładu Patomorfologii.

 • Informacje o zmarłych

Wszelkie informacje związane z formalnościami dotyczącymi zmarłych udzielane są w prosektorium w godz. 8:00 – 15 00 (od poniedziałku do piątku), tel. (23) 673 04 45.

Sekretariat udziela informacji wyłącznie o dostępności wyniku sekcji zwłok.

Odpłatność za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin znajduje się w cenniku, który  znajduje się w Zakładce Dla Pacjenta.

 • Informacja o wynikach histopatologicznych i cytologicznych

Sekretarka medyczna udziela pacjentowi informacji wyłącznie o dostępności wyniku badania histopatologicznego oraz cytologicznego, natomiast nie podaje treści wyników przez telefon.

 • Odpis wyniku badania

Odpisy wyników badań udostępniane są pacjentom zgodnie z procedurą w Dziale Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych- Archiwum  tel.(23)  673 04 70.