Zdrowie to wielki dar, trzeba go szanować

Choroby cywilizacyjne to plaga naszych czasów. Dbaj o zdrowie i dowiedz się jak zwalczyć choroby wywołane przez cywilizację. Jak się przed nimi ustrzec?

Zacznij żyć zdrowo... to Twoja wielka szansa!

Zacznij zwracać uwagę na holistyczne podejście do zdrowia! A więc nie tylko leki ale odżywianie, środowisko w którym żyjesz i pracujesz, wreszcie higienę psychiczną oraz wysiłek fizyczny a przede wszystkim zdrową żywność jaką codziennie spożywasz.Lekarze i pielęgniarki starają się każdemu Pacjentowi, z którym się stykają w codziennej praktyce przekazywać WIEDZĘ na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych. To zagadnienie jest celem naszej pracy! Można mieć dużo pieniędzy a mało wiedzy na temat jak być zdrowym i zmierzać ku chorobie, a gdy sytuacja jest odwrotna możemy być zdrowsi!

Tylko od Ciebie zależy czy chcesz żyć zdrowo.

Współczesny człowiek nie ma na nic czasu. Jest to prawda oczywista. Jest jednak coś bezcennego, na co trzeba znaleźć czas. To oczywiście Twoje ZDROWIE! Od zdrowia się wszystko zaczyna i na braku zdrowia się wszystko kończy. Nie zrealizujesz swoich planów osobistych i zawodowych gdy nie będziesz zdrowy. O zdrowie musisz dbać codziennie. Nie należysz chyba do osób, które myślą, że zachorować może sąsiad, mieszkaniec innego miasta czy innego kraju, wszyscy ale pewno nie Ty! Pamiętaj, że choroby cywilizacyjne czyhają na każdego nieświadomego konsekwencji zachowań antyzdrowotnych.

Statystyki dotyczące zachorowalności i umieralności spowodowanej przez choroby cywilizacyjne nie kłamią! W Polsce za wcześnie chorujemy i umieramy z powodu: zawałów mięśnia sercowego, wylewów krwi do mózgu, nowotworów: u mężczyzn rak płuc, u kobiet: rak szyjki macicy! Za dużo palimy papierosów i pijemy alkoholu. Prowadzimy siedzący tryb życia. Nie zwracamy uwagę na sposób odżywiania.
Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, że najważniejszym zadaniem lekarza i pielęgniarki jest przekazywanie Pacjentowi zgłaszającemu się do Gabinetu, wiedzy na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym!

Tylko systematyczne i długofalowe postępowanie prozdrowotne przyniesie sukces w postaci utrzymania się w zdrowiu przez długie lata. Medycyna zrobiła olbrzymi, niewyobrażalny postęp! Ale to nie oznacza, że możemy szkodzić swemu zdrowiu a później liczyć na transplantację serca czy przeszczep innego narządu gdy go zniszczymy sami.

Ciechanowski Szpital w walce ze skutkami palenia tytoniu


31 maja to Światowy Dzień bez Tytoniu. Już po raz kolejny pracownicy Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie włączyli się do akcji promującej modę na niepalenie tym razem pod hasłem ,, Palenie jest uleczalne”.
    Z powodu chorób odtytoniowych na świecie umiera w ciągu każdego dnia 11 tysięcy osób – cztery miliony rocznie. Każdy papieros skraca życie o sześć minut, a więc przeciętny nałogowiec rezygnuje z pięciu lat życia. Zwykle uważamy, że skutki palenia tytoniu dotyczą ludzi dorosłych. Tymczasem od momentu poczęcia do 4 roku życia dym papierosowy jest największym zagrożeniem dla zdrowia małego dziecka. Ma ono wpływ na całe jego życie. Po osiągnięciu dorosłości, często samo zaczyna palić, ponieważ dotąd wdychało dym tytoniowy. Pali, bo zostało uzależnione przez własnych rodziców. Dziecko żyło codziennie w zadymionym mieszkaniu, jedząc, śpiąc, bawiąc się ucząc. W ten sposób mama i tata pozbawili je możliwości dorastania w środowisku wolnym od nikotyny oraz szans na zdrowe życie, gdy dorośnie. Jeżeli jesteś osobą palącą – rzuć palenie!!! Na to nigdy nie jest za późno, nie sięgaj odruchowo po papierosa powtarzając slogan z reklamy: ,,palę bo lubię”, nie działaj na przekór zdrowemu rozsądkowi. Nałóg nikotynowy jest podobny do uzależnienia od heroiny, kokainy i alkoholu. Podjęcie decyzji jest bardzo trudne, ale nie stanowi zagrożenia dla życia, w przeciwieństwie do kontynuowania palenia.
    W propagowaniu wolnego od dymu tytoniowego stylu życia szczególną rolę spełniają pracownicy służby zdrowia, w szczególności lekarze i pielęgniarki. Obserwując ich zachowanie pacjent ocenia wiarygodność wszystkich informacji dotyczących skutków zdrowotnych używania tytoniu. Stanowią też największą grupę profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia, tak więc swoim zachowaniem uwiarygodniają prowadzoną akcję edukacyjną i są autorytetem dla pacjentów. Kształtują postawy prozdrowotne swoich pacjentów i mogą skutecznie wpływać na wzrost świadomości społecznej, ponieważ mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje. Wynika to z misji i funkcji ich zawodu. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu jest stałym elementem pracy oddziałów szpitalnych SSzW w Ciechanowie. W ramach rutynowej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej stosowana jest zasada minimalnej interwencji antynikotynowej. Pracownicy Szpitala realizują zadania opracowanych i wdrożonych programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób, m.in. programu profilaktyki chorób układu krążenia, programu profilaktyki chorób nowotworowych, programu poprawy karmienia piersią. Szpital nosi miano ,,Szpitala Promującego Zdowie” i ,,Szpitala Przyjaznego dzieciom”. Wśród realizowanych zadań wiele działań dotyczy zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu. W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wprowadzono zakaz palenia papierosów oraz zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych. Cały budynek Szpitala jest w tym celu odpowiednio oznakowany, a przestrzeganie obowiązku zakazu palenia papierosów spoczywa na Ordynatorach i Oddziałowych poszczególnych Oddziałów oraz Kierownikach komórek. Realizując programy profilaktyczne pracownicy Szpitala czynnie uczestniczą w akcjach prozdrowotnych w środowisku lokalnym udzielając porad dotyczących szkodliwości palenia i motywując do zerwania z nałogiem.
    Realizacja działań antytytoniowych w Szpitalu to również informowanie opinii publicznej, prowadzenie dyskusji na temat zagrożeń związanych z paleniem, utrzymywanie problematyki nikotynizmu w centrum zainteresowania całego społeczeństwa poprzez przeprowadzanie audycji radiowych, telewizyjnych, artykułów prasowych, organizowanie festynów prozdrowotnych.

Jeżeli jesteś osobą palącą niezwłocznie zerwij z nałogiem, zrób to dla własnego zdrowia, zrób to dla SIEBIEVioletta Matla
Koordynator promocji zdrowia
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie