Dziecko, przebywające w szpitalu wymaga szczególnej ochrony przed cierpieniem fizycznym i psychicznym.

W lutym 2014r. zespół ratownictwa medycznego w ciechanowskich karetkach pogotowia, powiększyła się o jeszcze jednego członka - Misia Ratownika specjalistę w zakresie pomocy najmłodszym Pacjentom.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, umożliwia dzieciom leczonym w oddziałach szpitalnych całodobowy pobyt z rodzicami/opiekunami.

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala, w sprawie odpłatności za łóżko typu hotelowego dla opiekunów dzieci leczonych w oddziałach szpitalnych, bezpłatnie towarzyszyć dziecku w hospitalizacji i korzystać z łóżka hotelowego mogą:

Karta powstała na podstawie Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, ratyfikowanej przez Polskę i stanowi zbiór 10 praw, które powinny być przestrzegane w każdym europejskim szpitalu lub oddziale dziecięcym.

Karta daje Rodzicom i Dzieciom prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu oraz pozwala im uczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących postępowania medycznego.

Hospitalizacja jest dla dziecka sytuacją nową, trudną, a także zagrażającą jego funkcjonowaniu i rozwojowi fizycznemu, jak również psychicznemu.
Szpital w odróżnieniu od naturalnego środowiska domowego – to dla dziecka środowisko obce. Pozbawia je stałej obecności matki, kojarzącej mu się z poczuciem bezpieczeństwa, a także innych, bliskich osób, ogranicza możliwość zaspokojenia wielu ważnych potrzeb.