WARTOŚĆ ZADANIA: 72 916,86 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

W ramach zadania pn. „Naprawa aparatu RTG z ramieniem C” została wykonana naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego. Usunięcie usterki polegało na zakupie i montażu części takich jak: płyty elektroniki- Control board D1 oraz kabla- C-arm cable complete. Aparat wykorzystywany jest do operacji wszczepiania stymulatorów serca, operacji kręgosłupa oraz kompleksowych operacji ortopedycznych. Jego naprawa pozwoliła na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.