WARTOŚĆ ZADANIA: 2 901 164,90 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  1. Roboty budowlano-montażowe w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
  2. Nadzór inwestorski.
  3. Nadzór autorski.
  4. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlano – montażowe w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto w kosztach Zadania zostały ujęte wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Zakres zadania obejmował również sfinansowanie kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Modernizacja pomieszczeń w dużym stopniu ułatwiła pracę personelowi medycznemu, a tym samym zwiększył się poziom komfortu pracy pracowników.