OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 109 470,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

   

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 152 928 PLN

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

              

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 490 124,25 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019 - 2021

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                          

OKRES REALIZACJI:2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 103 690,00 ZŁ

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.