WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 238 620,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 42 606 659,97 PLN, W TYM UE 34 085 327,97 PLN

W TYM SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE: 6 766 287,52 PLN, W TYM UE 5 413 030,02 PLN

OKRES REALIZACJI: 2021-2024

INWESTYCJA JEST REALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Osi priorytetowej II „ Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                                            

WARTOŚĆ ZADANIA: 8 354 875,36 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r. - 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

            

WARTOŚĆ ZADANIA: 4 470 305,34 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r. - 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO