WARTOŚĆ ZADANIA: 3 669 902,78 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 657 500,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 64 476,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOWARTOŚĆ ZADANIA: 202 317,00 PLN
OKRES REALIZACJI: 2019r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW