OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 820 540,60 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 439 300,00 ZŁ

OKRES REALIZACJI: 2021 r. - 2022 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

         
                  

 

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 927 733,52 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                   

 

 

 

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 180 072,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO