WARTOŚĆ ZADANIA: 120 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI WSPARCIU MINISTERSTWA ZDROWIA

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 135 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 171 717,17 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 3 876 429,14 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

ZAKUP INWESTYCYJNY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO