WARTOŚĆ ZADANIA: 4 624 992,97 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018 - 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 72 916,86 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 3 457 078,23 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018 - 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 109 962,64 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO