OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 184 160,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

              

 

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 271 550,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                            

OKRES REALIZACJI: 2021-2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 87 330,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                                 

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 296 000,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO