WARTOŚĆ INWESTYCJI: 789 597,79 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 500 027 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

WARTOŚĆ ZADANIA: 400 000,79 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 162.011,88 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018 r.

NAPRAWA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO