WARTOŚĆ ZADANIA 202 073 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

ZAKUP ZREALIZOWANY PRZY UDZIALE DOTACJI GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

WARTOŚĆ ZADANIA: 181 086,75 PLN

OKRES REALIZACJI: 2017r. 

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 2.807.596,33 zł

OKRES REALIZACJI: 2017 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA  ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 225.000,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2017 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO