WARTOŚĆ ZADANIA: 4 951 010,44 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2016 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 362 112 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WARTOŚĆ ZADANIA: 628 135,88 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WARTOŚĆ ZADANIA: 5 921 855,09 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Priorytetu II „Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ORAZ PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.