WARTOŚĆ ZADANIA: 1 390 064,07 PLN

OKRES REALIZACJI: 2012 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 1 090 909,60 PLN UDZIELONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 


 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1.138.551,63 PLN w tym UE 810 615,57 PLN 

OKRES REALIZACJI: 2010-2012 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Priorytetu XII - „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

                                                                                   dla rozwoju Mazowsza

Całkowita wartość projektu: 6 788 518,76 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 6 561 973,65

Wkład UE: 5 577 677,57

Okres realizacji 2010 - 2012

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 340 747,21 PLN

OKRES REALIZACJI: 2011 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ