WARTOŚĆ ZADANIA: 969.735,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2011 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W FORMIE DOTACJI W KWOCIE 238 458,08 PLN I POŻYCZKI W KWOCIE 476 916,16 PLN  ORAZ DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 4.311.743,23 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008, 2009, 2011 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

         

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  2.271.812,17 PLN

OKRES REALIZACJI: 2010 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 


WARTOŚĆ ZADANIA: 470.748,84 PLN

OKRES REALIZACJI: 2009 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO