WARTOŚĆ ZADANIA: 1.227.860,22 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008-2009 r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 8.629.957,34 PLN

OKRES REALIZACJI: 2007-2009 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 17.649.726,81 PLN

OKRES REALIZACJI: 2007-2009 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 259 840,50 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA CIECHANOWA