WARTOŚĆ ZADANIA: 97 391,40 PLN

OKRES REALIZACJI: 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                                 

WARTOŚĆ ZADANIA: 487 999,77 PLN

OKRES REALIZACJI 2023r.

ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA                                                                                  

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  999 325,90 PLN

OKRES REALIZACJI: 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                   

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 853 742,10 PLN

OKRES REALIZACJI: 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO