Badanie zadowolenia Pacjenta korzystającego ze świadczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej

„ Leczymy wiedzą i sercem”


Zwracam się do Pani / Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki będą pomocne w ocenie jakości usług świadczonych przez Zakład Diagnostyki Obrazowej. Proszę zakreślić lub otoczyć kółkiem tę odpowiedź, która w Pani / Pana ocenie najbardziej odpowiada rzeczywistości. W przypadku Pacjentów – dzieci, proszę Rodziców lub Opiekunów o pomoc w wypełnieniu ankiety.Powered by Joomla extension Survey Force Deluxe Software