W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie funkcjonuje Pododdział Medycyny Paliatywnej. Opieka nad pacjentami hospicyjnymi zorientowana jest na poprawę jakości życia i zwiększenie komfortu pobytu. W dniu 12 marca 2019 roku Pani Dorota Sadowska Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej podczas spotkania w ciechanowskim Szpitalu przedstawiła zasady organizacji opieki paliatywnej w Polsce. Podkreślała, znaczenie współpracy wielodyscyplinarnego  zespołu terapeutycznego do którego angażowani są rodzina i opiekunowie chorego. Tym samym rodzina pozostaje również w kręgu zainteresowania profesjonalistów. Udzielane wsparcie, dotyczy procesu przechodzenia od zaprzeczenia choroby, do pogodzenia się z odejściem członka rodziny i prawidłowym przeżywaniem żałoby.

 mgr Agnieszka Kadecka

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

8 marca 2019 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie odwiedziła Pani Mirosława Młynarczuk Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Tym samym rozpoczęliśmy planowany cykl spotkań z konsultantami w dziedzinie pielęgniarstwa. Pani Konsultant zaprezentowała wykład nt. Postępowania z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.  Jako wieloletni praktyk, podzieliła się wiedzą z codziennej pracy z pacjentami u których w wyniku cukrzycy  występują trudno gojące się zmiany poniżej kostki. Pani Młynarczuk potwierdziła, że gruntowna wiedza pielęgniarki nt.  patofizjologii zmian skórnych, efektywnie prowadzona edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie higieny, doboru obuwia, aktywności, pozwala na odstąpienie lub odciągnięcie w czasie, nieodwracalnych amputacji kończyn.  Podkreślała, że w opiece nad chorym ogromne znaczenie ma współpraca w zespole terapeutycznym, którego równymi członkami są lekarz, pielęgniarka i pacjent oraz często dietetyk i psycholog. Spotkanie z Panią Konsultant zostało pozytywnie ocenione przez pielęgniarki uczestniczące w spotkaniu. Mieliśmy niecodzienną okazję do kontaktu w autorytetem w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, który z pasją wykonuje zawód pielęgniarki. Mam nadzieję, że pozyskana wiedza zostanie wykorzystana przez pielęgniarki w opiece nad pacjentami korzystającymi z opieki w ciechanowskim Szpitalu. 

Agnieszka Kadecka

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

doktora EDWARDA CHROSTKA -

pediatry, anestezjologa, lekarza rodzinnego,

wieloletniego Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Wychowawcy i nauczyciela kilku pokoleń ciechanowskich lekarzy.

Dobrego i prawego Człowieka.

Radosnych i spokojnych,

pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery

Świąt Bożego Narodzenia,

oraz

Szczęśliwego Nowego 2019 Roku

 

życzy

Andrzej  Kamasa

Dyrektor

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 530 131,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Więcej o: MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE...

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 789 597,79 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Więcej o: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA...

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 500 027 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Więcej o: UNOWOCZEŚNIENIE BAZY...

WARTOŚĆ ZADANIA: 400 000 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: DOSTOSOWANIE ODDZIAŁÓW...