WARTOŚĆ ZADANIA: 4 951 010,44 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2016 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie uczestniczy we wspólnym projekcie pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, który obejmuje 12 zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w województwie mazowieckim w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – w obszarze pomocy finansowej: Środowisko i Infrastruktura.

Projekt zrealizowany w 12 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego w latach 2015-2016. Inwestycja obejmowała wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w szpitalach. Jednym z nich był szpital w Ciechanowie, który zyskał 329 szt. kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 763 m2. Ponadto wykonano działania termomodernizacyjne sieci c.o., c.w.u. Wartość przedsięwzięcia to ponad 34,63 mln zł, a dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wyniosło 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Instytucją realizującą projekt był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Lista szpitali uczestniczących w Projekcie.

1) Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

2) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki,

3) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, al. Jana Pawła II 120 A,

4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, ul. Kościuszki 49,

5) Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock,

6) Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin,

7) Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1,

8) Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26,

9) Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa,

10) Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa nr 2, 04-749 Warszawa,

11) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr J. Bogdanowicza,                    03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24,

12) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o. o. w Zagórzu k/Warszawy, 05-462 Wiązowna.

 

Wdrożenie projektu pozwoli na realizację celu głównego: „Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji” oraz realizację celu szczegółowego: „Zwiększenie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 12 szpitali na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Budowa instalacji kolektorów słonecznych w zakładach opieki zdrowotnej będzie miała następujące efekty ekologiczne oraz ekonomiczne:

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) poprzez zastąpienie części energii produkowanej z paliw kopalnych przez energię odnawialną pochodzącą z kolektorów słonecznych;

- zmniejszenie emisji innych szkodliwych gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych (SOx, NOx);

- zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo energetyczne, większa niezależność energetyczna;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji ciepłej wody użytkowej, możliwość wykorzystania przez szpitale środków na inne cele.

Ponadto realizacja projektu pozwoli na:

- przestrzeganie i wdrażanie prawa ochrony środowiska w tym dyrektyw Unii Europejskiej;

- promocję działań w zakresie ochrony środowiska;

- zwiększenie konkurencyjności regionu;

- wzrost bezpieczeństwa ekologicznego;

- unowocześnienie regionu.