WARTOŚĆ ZADANIA: 202 317,00 PLN
OKRES REALIZACJI: 2019r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW


W ramach inwestycji szpital zakupił:

22 specjalistyczne łóżka dla pacjenta,

22 szafki przyłóżkowe dla pacjenta,

22 krzesła dla pacjenta.


Zakup w/w mebli medycznych wpłynął na unowocześnienie bazy diagnostyczno- terapeutycznej oraz ma na celu poprawienie komfortu leczenia pacjentów szpitala, wśród których ponad połowę stanowią mieszkańcy Ciechanowa.