WARTOŚĆ ZADANIA: 64 476,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

- zakup mikroskopu spekularnego.

 

W ramach zadania został zakupiony nowoczesny mikroskop spekularny z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego. Urządzenie to jest niezbędne do badania ilości śródbłonka rogówki. Badanie wykonuje się przed zabiegami operacyjnymi zaćmy.

Zakup mikroskopu spekularnego był niezbędny do zabezpieczenia wykonywania świadczeń zdrowotnych pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz do realizacji kontraktu z NFZ. Brak mikroskopu przyczyniał się do odwoływania badań pacjentów, co powodowało odpływ środków finansowych ze szpitala i pogarszanie się sytuacji finansowej jednostki oraz przede wszystkim utrudnienia dla pacjentów.

Szybki zakup urządzenia pozwolił na zapewnienie ciągłości pracy szpitala oraz zachowanie pełnej diagnostyki pacjentów w celu ratowania zdrowia i ludzkiego życia.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia została poprawiona efektywność leczenia pacjentów oraz został skrócony czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne. Ponadto zwiększyła się dostępność do specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Zakup mikroskopu spekularnego miał również wpływ na podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń. Powyższa inwestycja umożliwiła wykonywanie specjalistycznych badań medycznych
w naszej jednostce, bez konieczności kierowania pacjentów do innych placówek służby zdrowia.