WARTOŚĆ ZADANIA: 3 876 429,14 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

ZAKUP INWESTYCYJNY ZOSTAŁ ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

W ramach zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” została zakupiona aparatura medyczna m.in.:  echokardiograf 3D z sondą poprzełykową  z wyposażeniem i podłączeniem do informacyjnych systemów szpitalnych, łóżka porodowe z wyposażeniem, zestaw do telemetrii, diatermia elektrochirurgiczna z wyposażeniem, bronchoskop optyczny z wyposażeniem, laser okulistyczny z wyposażeniem, ureterorenofiberoskop optyczny z wyposażeniem, zestaw do endoskopowych operacji zatok, rzutnik optotypów, aparat USG, respirator typu „Hamilton G5”, aparat do polisomnografii, lampa szczelinowa, autokeratorefraktometr, laser chirurgiczny CO2, aparat KTG z wyposażeniem, zestaw 12 kardiomonitorów z monitorem centralnym, aparat do znieczulenia, diatermia chirurgiczna, unit laryngologiczny, videodermatoskop, perymetr komputerowy.

W sprzęt medyczny zostały doposażone oddziały: Laryngologiczny, Okulistyczny, Położniczo - Ginekologiczny, Dermatologiczny, Kardiologiczny, Onkologiczno – Hematologiczny, Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny.