Drukuj
Inwestycje

                      
                                              

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 6 838 420,03 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

  1. Zakup aparatury medycznej i wyposażenia
  2. Wykonanie prac budowlanych.

 

Projekt pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń|w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" został zrealizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

W ramach projektu została zakupiona:

- aparat RTG z ramieniem C,

- USG do wkłuć centralnych,

- aparat do znieczulenia,

- lampy operacyjne,

- inkubatory noworodkowe z wyposażeniem,

- diatermie chirurgiczne z wyposażeniem,

- urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej,

- łóżka do sal pooperacyjnych,

- leżanki dla pacjentów,

- stelaże na worki do odpadów,

- wózki transportowe,

- stoliki zabiegowe,

- dekontaminatory (jonizatory) do pomieszczeń,

- pompy próżniowe wraz z instalacjami,

- wydzielenie śluzy umywalkowo-fartuchowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- wydzielenie zaplecza gospodarczego z punktu rejestracji w Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym,

- dostosowanie 27 sal chorych do sal jednoosobowych z łazienką,

- malowanie pomieszczeń farbą bakteriobójczą,

- wykonanie modernizacji 33 łazienek,

- podział sali na Oddziale Anestezjologii – budowa dwóch śluz.

 

Wszelkie działania miały ścisły związek z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz ich efektem było zwiększenie możliwości diagnostycznych w zakresie walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.