WARTOŚĆ ZADANIA: 987 070,49 PLN

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ MINISTERSTWA ZDROWIA

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  1. System monitorowania pacjentów              - centrale monitorujące – 1 szt.
  2. System stanowisk resuscytacyjnych           - defibrylator – 2 szt.
  3. System stanowisk resuscytacyjnych           - urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

 

W ramach Narodowego Programu Chorób Krążenia na lata 2022-2032  został zrealizowany zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia została poprawiona efektywność leczenia pacjentów oraz został skrócony czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne. Ponadto zwiększyła się dostępność do specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii miał również wpływ na podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń. Powyższa inwestycja umożliwiła wykonywanie specjalistycznych badań medycznych w naszej jednostce, bez konieczności kierowania pacjentów do innych placówek służby zdrowia.